آب نمکی که بر روی لایه های نازک زنگ زدگی جریان دارد ، برق تولید می کند

پیدا کردن زنگ زدگی در اطراف آب نمک غیر معمول نیست ، اما اکنون جفت شدن در واقع می تواند مفید باشد. محققان کالتک و دانشگاه شمال غربی غربی دریافته اند که با جاری شدن آب نمک در بالای فیلم های نازک زنگ زدگی ، می توان برق تولید کرد. این فرآیند قبلاً در گرافن مشاهده شده بود .

 

ترجمه خبر:

شهرام مرادی

منبع:

https://newatlas.com/salt-water-rust-generate-electricity/60812/