دستگاه تبدیل زباله های آلی خانگی به انرژی برای پخت و پز

ایده تبدیل زباله های آلی خانگی به انرژی برای پخت و پز ، مطمئناً جذاب است ، اما گرفتن یک سیستم بیوگاز و راه اندازی در حیاط خلوت شخصی شما می تواند کاملاً یک امر جدی باشد. همچنین سازگار با محیط زیست  و به همراه تامین کود برای تقویت گیاهان شما.

 

 

 

این روش برای اولین بار در سال 2015 با استفاده از یک کمپین جمع آوری پول جمع آوری شد و به خانواده ها راهی برای تولید سوخت پخت و پز از طریق تغذیه مواد غذایی دور ریختنی در محفظه تجزیه مواد غذایی ارائه می داد. در اینجا مستعمرات زنده باکتریها به طور طبیعی مواد آلی را تجزیه می کنند و سوخت را تولید می کنند که می توان آن را برای پخت و پز اجاق گاز اشپزخانه تامین نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه خبر:

شهرام مرادی

 

منبع:

https://newatlas.com/energy/homebiogas-third-generation-30-percent-cooking-fuel/