انتشار کتاب "ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف"

 

کتاب "ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف" اثر ماسیمو میتولو، که توسط رضا نیک پیام و شهرام مرادی ترجمه و در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی گردید.
 
 
 
 

 


این کتاب که از آثار ارزشمند آقای ماسیمو میتولو، یکی از کارشناسان برجسته انجمن مهندسان برق و الکترونیک  (IEEE) است تلاش دارد علاوه بر جنبه های علمی و مفاهیم نظری ایمنی برق فشار ضعیف، به جنبه های عملی و کاربردی اتصال زمین در سیستم های فشار ضعیف بپردازد. اگر چه انرژی الکتریکی بعنوان یک انرژی ارزشمند و تاثیرگذار، در تمام زوایای زندگی حضور یافته و سبب رفاه، امنیت و آسایش ما گردیده است، اما  نمی توان خطرات ناشی از آن که همه روزه زندگی بسیاری را تهدید می کند را  نادیده گرفت ، لذا باید درک صحیحی از خطرات آن داشته باشیم و اطلاعات علمی و کاربردی از سیستم های الکتریکی را توسعه داده تا با اعمال تدابیر مناسب بتوان بر آنها فائق آمده و به شکل ایمن بهره لازم را از این انرژی کسب نمود.

در مقدمه این کتاب آمده است :
" نوشتن این کتاب یک سفر دشوار در زمینه همبندی و اتصال زمین سیستم های الکتریکی بود و امیدوارم که این کتاب مفاهیمی که به طور رایج در جامعه مهندسی به کار می روند، ولی کاملا درک نشده اند را تا حدی روشن تر کند".

گفتنی است این کتاب مشتمل بر پانزده فصل و سه پیوست است که، علاوه بر بررسی اصول اساسی‌ایمنی در برق ،اثرات جریان هایی که از طریق بدن انسان می‌گذرند، تاثیرات اضافه ولتاژها ، سیستم های دارای ولتاژ بسیار پایین، مولفه های اصلی طرح های اتصال زمین، عملکردها و حداقل مقادیر مجاز آنها ، حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم در سیستم های اتصال به زمین متفاوت مانند TT, TN, PME و IT ؛ الکتریسیته ساکن ، الزامات ایمنی در برابر تماس غیرمستقیم در تاسیسات یا مکان های خاص می پردازد.

در پیوست های آخر کتاب، مفاهیم اصلی حالت سینوسی و فازورها، قراردادهای اساسی و قضایای شبکه که در متن به کار رفته است را مورد بررسی قرار می دهد، مخاطبان این کتاب مهندسان برق و مخصوصا آنهایی هستند که دست اندرکار طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان می باشند تا در تهیه طرح ها کمک آنها باشد.

علاقمندان به تهیه این کتاب می توانند از طریق سایت: فدک ایساتیس اقدام به تهیه کتاب نمایند.