تجلیل پروفسور ماسیمو میتولو از ترجمه کتاب ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف

 

پروفسور ماسیمو میتولو استاد کالج Irvine Valley و نویسنده کتاب "ایمنی برق در سیستم های فشارضعیف"در صفحه linkedin شخصی خود از ترجمه کتاب ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف به زبان فارسی تقدیر نمودند. ایشان اظهار داشتند: خوشحالم که اعلام کنم کتاب من "ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف"، از انتشارات McGraw-Hill به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. این مساله حاکی از آن است که ایمنی برق هیچ مرزی ندارد، در حقیقت دارای ارزش مطلق در سراسر جهان است.

 

 علاقمندان به تهیه این کتاب می توانند از طریق سایت: فدک ایساتیس اقدام به تهیه کتاب نمایند.