درباره من:

پایگاه CIVILICA

1- تالیفات:

 

ترجمه کتاب:  Electrical Safety of Low-Voltage Systems Dr. Massimo A. G. Mitolo - (ایمنی برق در سیستم های فشارضعیف- چاپ انتشارات فدک ایساتیس 1395)

 تالیف نرم افزار  (ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION CALCULATION)            نرم افزارمحاسبات الکتریکی EPDC

تالیف نرم افزار    (PROJECT METRIC CALCULATION)                                       نرم افزارمحاسبه متریک پروژه PMC

طراحی سامانه برنامه ریزی و بودجه    (Planning and Budget System)                                سامانه PBS

 

- مقالات

 1. پیشنهادات اجرایی استفاده از هادیهای آلومینیومی بجای مسی با توجه به تجربیات عملی استفاده در گیلان–سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- گیلان زیبا کنار-بهار 1387
 2. بررسی استفاده از توربین های بادی به همراه سیستم های ذخیره ساز انرژی-اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران –خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند-زمستان 89
 3. ساختمانها منابعی مناسب برای تولید پراکنده –سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی انرژی الکتریکی-خوزستان -اهواز مناطق نفت خیز جنوب-زمستان سال 1390
 4. ایده های جدید در تولید برق ساختمان مبتنی بر انرژی های نو-نشریه فن وهنرسازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- پاییز و زمستان 1391
 5. انجام محاسبات الکتریکی در شبکه های توزیع با کمک نرم افزار EPDC-پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران-دانشگاه آزاد گناباد-مرداد 1392
 6. پیامدهای ناشی از عدم رعایت حریم خطوط 20 kV هوایی در هنگام احداث بنا-نشریه فن وهنر سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- تابستان 1392
 7. بررسی فنی اقتصادی جایگزینی هادی های پر ظرفیت ACSS بجای ACSR در شبکه های kV20 هوایی- دومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1392
 8. بررسی اجرای برنامه TOU بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- دومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1392
 9. معرفی کنترل هوشمند برای شبکه روشنایی و معابر ایران- دومین کنگره سراسری اتوماسیون صنعت برق- دانشگاه صنعتی اصفهان- بهمن ماه 1392
 10. معرفی نرم افزار کاربردی محاسبات الکتریکی EPDC - نشریه فن وهنر سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- زمستان 1392
 11. تاثیر مدیریت سمت تقاضا بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق- تهران آبانماه 1393
 12. بررسی استفاده از هادی های کامپوزیتی ACCC در شبکه توزیع فشار متوسط هوایی- نوزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- تهران- اردیبهشت 1393
 13. ارائه روش بهینه به منظور کنترل هوشمند شبکه روشنایی معابر ایران- ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران-دانشگاه آزاد گناباد-مرداد 1393
 14. تاثیر مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- سومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1393
 15. ارائه روش نوین به منظور تخمین قیمت پروژه های توسعه و احداث شرکت های توزیع با استفاده از الگوریتم ابتکاری- سومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1393
 16. بررسی قابلیت بارگذاری ترانسفورماتورهای توزیع درشرایط آلوده هارمونیکی- چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1394
 17. بررسی تاثیر روش‌های مختلف مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1395
 18. تنظیم فلش سیم در خطوط توزیع برق هوایی با استفاده از روش بازتاب موج ضربه- پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1395
 19. تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری برای شرکت توزیع نیروی برق گیلان- دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ICOAC رشت اردیبهشت 1395
 20. اینترنت اشیاء ونقش آن در آینده شبکه های هوشمند برق- ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1396
 21. تخمین ضریب رشد بار الکتریکی زیر ساخت های یک منطقه نمونه در شهرستان رشت با استفاده از الگوریتم تکاملی چند متغیره مبتنی بر GIS- بیست و سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- تهران- اردیبهشت 1397
 22. یک سیستم پیشرفته IoT برای مدیریت انرژی هوشمند در ساختمان ها- دوازدهمین همایش بین المللی انرژی- تهران- خرداد 1397
 23. ردگیری رمز ارزها از طریق داده کاوی و تحلیل آنلاین داده های ثبات ترانسفورماتورهای توزیع - بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق- استان البرز سوم و چهارم شهریور 1400

 24.  کنترل رفتار ترانسفورماتورهای توزیع از طریق داده کاوی شاخص های کاربردی- نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد- تهران- دی ماه 1400

 

 1. Examining the effect of changes in 20 kV lines configuration to remove the limits of approach 2nd International Conference on Energy Systems and Technologies 18 – 21 Feb. 2013, Cairo, Egypt.
 2. Globalization and Its Impact on Development Prospects and Plans of Iran-Journal of Basic and Applied Scientific Research (isi)-oct- 2012, Text Road Publication.
 3. Impact of demand side management on distribution transformer lifetime- 6th iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2014) Islamic azad university Gonabad Branch- August 19,20,21-2014
 4. Review of ACCC composite conductor in 20 Kv overhead line distribution network The 3rd Cired Regional Conference - 2015 Tehran, Iran
 5. Impact of time of use tariff on distribution transformer lifetime -The 23 rd international conference CIRED-15 to 18 jun 2015- LYON FRANCE
 6. Examining of replacement ACCC conductors rather than ASCR conductors. in 20 kV overhead networks. 3nd International Conference on Energy Systems and Technologies 16-19 Feb. 2015, Cairo, Egypt, ICEST 2015

مقاله یک

مقاله تست