درباره من:

پایگاه CIVILICA

1- تالیفات:

 

ترجمه کتاب:  Electrical Safety of Low-Voltage Systems Dr. Massimo A. G. Mitolo - (ایمنی برق در سیستم های فشارضعیف- چاپ انتشارات فدک ایساتیس 1395)

 تالیف نرم افزار  (ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION CALCULATION)            نرم افزارمحاسبات الکتریکی EPDC

تالیف نرم افزار    (PROJECT METRIC CALCULATION)                                       نرم افزارمحاسبه متریک پروژه PMC

طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و بودجه    (Planning and Budget System)                                سامانه PBS

 

- مقالات

 1. پیشنهادات اجرایی استفاده از هادیهای آلومینیومی بجای مسی با توجه به تجربیات عملی استفاده در گیلان–سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- گیلان زیبا کنار-بهار 1387
 2. بررسی استفاده از توربین های بادی به همراه سیستم های ذخیره ساز انرژی-اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران –خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند-زمستان 89
 3. ساختمانها منابعی مناسب برای تولید پراکنده –سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی انرژی الکتریکی-خوزستان -اهواز مناطق نفت خیز جنوب-زمستان سال 1390
 4. ایده های جدید در تولید برق ساختمان مبتنی بر انرژی های نو-نشریه فن وهنرسازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- پاییز و زمستان 1391
 5. انجام محاسبات الکتریکی در شبکه های توزیع با کمک نرم افزار EPDC-پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران-دانشگاه آزاد گناباد-مرداد 1392
 6. پیامدهای ناشی از عدم رعایت حریم خطوط 20 kV هوایی در هنگام احداث بنا-نشریه فن وهنر سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- تابستان 1392
 7. بررسی فنی اقتصادی جایگزینی هادی های پر ظرفیت ACSS بجای ACSR در شبکه های kV20 هوایی- دومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1392
 8. بررسی اجرای برنامه TOU بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- دومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1392
 9. معرفی کنترل هوشمند برای شبکه روشنایی و معابر ایران- دومین کنگره سراسری اتوماسیون صنعت برق- دانشگاه صنعتی اصفهان- بهمن ماه 1392
 10. معرفی نرم افزار کاربردی محاسبات الکتریکی EPDC - نشریه فن وهنر سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان- زمستان 1392
 11. تاثیر مدیریت سمت تقاضا بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق- تهران آبانماه 1393
 12. بررسی استفاده از هادی های کامپوزیتی ACCC در شبکه توزیع فشار متوسط هوایی- نوزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- تهران- اردیبهشت 1393
 13. ارائه روش بهینه به منظور کنترل هوشمند شبکه روشنایی معابر ایران- ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران-دانشگاه آزاد گناباد-مرداد 1393
 14. تاثیر مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی بر طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع- سومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1393
 15. ارائه روش نوین به منظور تخمین قیمت پروژه های توسعه و احداث شرکت های توزیع با استفاده از الگوریتم ابتکاری- سومین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1393
 16. بررسی قابلیت بارگذاری ترانسفورماتورهای توزیع درشرایط آلوده هارمونیکی- چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1394
 17. بررسی تاثیر روش‌های مختلف مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1395
 18. تنظیم فلش سیم در خطوط توزیع برق هوایی با استفاده از روش بازتاب موج ضربه- پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1395
 19. تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری برای شرکت توزیع نیروی برق گیلان- دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ICOAC رشت اردیبهشت 1395
 20. اینترنت اشیاء ونقش آن در آینده شبکه های هوشمند برق- ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران- تهران دی ماه 1396
 21. تخمین ضریب رشد بار الکتریکی زیر ساخت های یک منطقه نمونه در شهرستان رشت با استفاده از الگوریتم تکاملی چند متغیره مبتنی بر GIS- بیست و سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- تهران- اردیبهشت 1397
 22. یک سیستم پیشرفته IoT برای مدیریت انرژی هوشمند در ساختمان ها- دوازدهمین همایش بین المللی انرژی- تهران- خرداد 1397
 23. ردگیری رمز ارزها از طریق داده کاوی و تحلیل آنلاین داده های ثبات ترانسفورماتورهای توزیع - بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق- استان البرز سوم و چهارم شهریور 1400

 24.  کنترل رفتار ترانسفورماتورهای توزیع از طریق داده کاوی شاخص های کاربردی- نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد- تهران- دی ماه 1400
 25. تجربیات حاصل از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی هوشمند توزیع PBS- یازدهمین کنفرانس منطقه ای سیرد- تهران- دی ماه 1402

 

 1. Examining the effect of changes in 20 kV lines configuration to remove the limits of approach 2nd International Conference on Energy Systems and Technologies 18 – 21 Feb. 2013, Cairo, Egypt.
 2. 2-Globalization and Its Impact on Development Prospects and Plans of Iran-Journal of Basic and Applied Scientific Research (isi)-oct- 2012, Text Road Publication.
 3. Impact of demand side management on distribution transformer lifetime- 6th iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2014) Islamic azad university Gonabad Branch- August 19,20,21-2014
 4.  Review of ACCC composite conductor in 20 Kv overhead line distribution network The 3rd Cired Regional Conference - 2015 Tehran, Iran
 5.  Impact of time of use tariff on distribution transformer lifetime -The 23 rd international conference CIRED-15 to 18 jun 2015- LYON FRANCE
 6.  Examining of replacement ACCC conductors rather than ASCR conductors. in 20 kV overhead networks. 3nd International Conference on Energy Systems and Technologies 16-19 Feb. 2015, Cairo, Egypt, ICEST 2015

مقاله یک

مقاله تست